Norway

RigNet AS a Viasat Company, RigNet AS a Viasat Company, Stavanger, Rogaland

Job title: RigNet AS a Viasat Company

Company: RigNet AS a Viasat Company

Job description: Driftskoordinatorstillingen skal støtte de regionale tjenestene i RigNet som gir regional driftsstøtte til mindre prosjekter, samt operasjonelle trekk og endringer. Koordinatoren vil effektivt administrere interne RigNet feltteknikere, engineering, GCC-støtte og tredjepartsressurser; samt kundeinteressenter for å levere tjenestene til ferdigstillelse og vil gi støtte til RigNet Project Management-teamet som sikrer at feltteknikere er tilgjengelige, utstyrt og forberedt for de spesifikke forespørslene. Koordinatoren vil teknisk støtte feltteknikerne etter behov både på og offshore og vil være ansvarlig for spesifikke pågående interne initiativer som krever dedikerte tekniske ferdigheter, ledelse, rapportering og koordinering i levering av regionale løsninger.

PRIMÆRE PLIKTER OG ANSVAR:

 • Gir teknisk støtte og koordinering, inkludert stabilisert VSAT, faste VSAT-løsninger levert som RigNet-administrert tjenesteportefølje via SCPC, IDirect etc., nettverksinfrastrukturløsninger levert som RigNet-administrerte tjenesteportefølje og for LTE-, GSM-, LOS-, LBand- ( Bgan), OBM- og backhaul-installasjoner. Dette vil omfatte offshorereiser etter behov for å møte prosjektets tidslinjer og støtteinstallasjon
 • Gir støtte til regionale tekniske løsninger som koordinator har spesifikk kunnskap og kompetanse til å levere.
 • Gir prosjektstøtte for Rate Card-muligheter, Spot-markedsmuligheter, legge til standard periferiutstyr til eksisterende nettsteder (IPPhones, WAPS etc), for oppgradering av tjenestemaskinvare &bandwith upgradedown grade på eksisterende nettsteder med samme teknologi (SCPC eller iDirect), avtalte lavrisikoprosjekter og service-turn down og demobilisering av utstyr. Koordinatoren sørger for at alle prosjekter fullføres innenfor omfang, tid, kvalitet og budsjett.
 • Gir styring av regionalt driftslager og inventar og tar ansvar for RMA-reparasjon av returnert utstyr.
 • Sikrer administrasjon og mobilisering av felttekniske ressurser og sikrer at feltmobiliseringsprosesser følges for å muliggjøre riktig førstegangsdistribusjon for tekniske ressurser og utstyr til kundesteder.
 • Gir styring av lokale RigNet-initiativer og prosjekter som sikrer at alle mål er oppfylt i tråd med de spesifikke kravene.
 • Gir ledelse innenfor ITIL-standarder og koordinering av alle regionale ServiceNow (SNOW)-billetter som er tilordnet den regionale koordinatorkøen og gir oppdateringer etter behov for stenging av billetten i tråd med kundens og RigNet-ledelsens forventninger som eskalerer etter behov.
 • Utarbeide og administrere felttekniske arbeidsomfang og annen feltrelatert dokumentasjon før mobilisering og debriefing — slik at all nødvendig dokumentasjon blir fullført til forventet og nødvendig standard.
 • Sikre all forretningsrelatert dokumentasjon inkludert, men ikke begrenset til; kundekontrakter, levering av kundeprosjekter, regionale RigNet-initiativer, leverandør- eller leverandørspesifikk dokumentasjon er oppdatert og levert i tråd med kundens og RigNets ledelsesforventninger.
 • Sikrer at alle Driftsprosesser, prosedyrer og systemverktøy i RigNet følges og overholdes ved gjennomføring av koordineringsoppgaver.
 • Koordinatoren vil ha ansvar delegert av områdelederen for felttekniske KPI-er og metrisk rapportering og godkjenninger som muliggjør forretningskontinuitet av områdeoperasjoner.
 • Bidrar til videreutvikling av alle relaterte RigNet-driftsmål og prosessuelle utviklinger.
 • Opprettholde, lede og eksemplifisere RigNet kjerneverdier
 • Opprettholde, lede og overholde alle RigNets retningslinjer og praksiser
 • Gi og muliggjøre et positivt arbeidsmiljø for alle kolleger, kunder og leverandører samtidig som de leverer RigNet-tjenester og alltid opptrer til beste for selskapet.

Utdanning, kunnskap, ferdigheter og evner:

 • Høyere nasjonale sertifikater (HNC) innen teknisk relatert disiplin ITIL, PM-sertifisering, formell elektronisk opplæring eller tilsvarende erfaring
 • Relaterte telekommunikasjonssertifiseringer som understøtter de tekniske kravene i stillingen med dokumentert arbeidserfaring innen olje- og gassindustrien (land eller offshore) eller tilsvarende
 • Datakunnskaper Dyktig med Microsoft Office Financial Management Time Management Utmerket organisatorisk ferdighet
 • I stand til å arbeide under press og i stand til å multi-task effektivt.
 • Arbeid selvstendig med minimal veiledning.
 • Ta beslutninger raskt basert på kjent informasjon for å oppfylle kundens og bedriftens mål.
 • Organisere og prioritere, utvikle en arbeidsplan, overvåke fremdriften mot mål og spore detaljer/data/informasjon/aktiviteter.
 • Kommunisere effektivt ved å snakke, lytte og skrive på en klar, grundig og betimelig måte ved hjelp av passende og effektive kommunikasjonsverktøy og teknikker.
 • Forstå etisk atferd og forretningspraksis ved å sikre at personlig atferd er i samsvar med disse standardene og samsvarer med organisasjonens verdier
 • Problemløsning ved å identifisere årsaker, samle inn og behandle relevant informasjon, generere mulige løsninger, komme med anbefalinger og/eller iverksette tiltak for å løse problemet.

Expected salary:

Location: Stavanger, Rogaland

Job date: Sat, 26 Jun 2021 22:36:42 GMT

Apply for the job Now!

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: